Przejdź do treści

Marcin Stępień, Radca Prawny, Kancelaria Gdynia

Aktualności

 ← nowsze 

09 maja 2013 r.
Pilnie nawiążemy współpracę z aplikantem radcowskim /aplikantką radcowską I lub II roku. Szczegóły ogłoszenia: http://ogloszenia.trojmiasto.pl/praca-zatrudnie/kancelaria-radcowska-pilnie-nawiaze-wspolprace-z-aplikantem-radcowskim-i-lub-ii-roku-ogl6724525.html Jeśli jest Pan/Pani gotowa przyjąć i podzielić standardy naszej pracy, a nadto jeśli uważa Pan/Pani, że spełnia nasze wymagania, to proszę wysłać swoje cv ze zdjęciem wraz z listem motywacyjnym na adres kancelaria@mstepien.pl. W treści cv proszę uwzględnić ewentualną umiejętność sporządzania konkretnych pism procesowych. Pliki proszę przysyłać wyłącznie w formacie PDF. W temacie e-maila proszę wpisać „rekrutacja”. Prosimy o zamieszczenie klauzuli o ochronie danych osobowych. Skontaktujemy się z wybranymi osobami. Jednocześnie uprzejmie prosimy o nieskładanie niezapowiedzianych wizyt w siedzibie Kancelarii.
26 kwietnia 2013 r.
Mec. Stępień wśród Jurorów Finału Ogólnopolskiego Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka. W dniach 20-21 kwietnia br. w Toruniu odbył się jubileuszowy, dwudziesty już Finał Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka. W pracach Jury uczestniczył również - jak co roku - mec. Marcin Stępień. Więcej na temat wyników i Olimpiady na stronie http://www.olimpiada.umk.pl/.
30 marca 2013 r.
Spędzania Świąt Wielkiej Nocy w wymarzony sposób, chwili oddechu od codziennego stresu i wielu radosnych chwil życzy Państwu mec. Marcin Stępień wraz z całym Zespołem Kancelarii.
07 marca 2013 r.
Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka - Eliminacje Okręgowe. W dniu 01 marca br. na Wydziale Prawa i Administracji UG odbyły się Eliminacje Okręgowe Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka. W tym roku Olimpiadzie "stuknęła" już Dwudziestka - obchodzimy zatem jubileusz tej szlachetnej inicjatywy edukacyjnej. Tradycyjnie już mec. Marcin Stępień i of counsel Kancelarii mec. Mikołaj Franas zasiadali w Jury. Kancelaria ufundowała najlepszym uczestnikom nagrody książkowe oraz zapewniła pomoc organizacyjną całemu przedsięwzięciu - szczególne podziękowania należą się tutaj dwóm Paniom - Orianie Krzymowskiej i Dorocie Rogowskiej. Eliminacje Okręgowe odbywały się pod Honorowym Patronatem Dziekan OIRP w Gdańsku mec. Ewy Jezierewskiej, czego wspaniałym dopełnieniem były nagrody dla finalistów - albumy Macieja Kosycarza. Współorganizowanie Olimpiady jest jedną z form działalności pro bono Kancelarii i współpracujących z nią prawników.
21 lutego 2013 r.
Kolejny sukces Kancelarii - konsument, nawet gdy pominie pośrednika, to zapłaci mu prowizję. Prawomocnie, a co najważniejsze - z powodzeniem - zakończyła się niemal dwu i pół letnia batalia mająca na celu odzyskanie należnego pośrednikowi w obrocie nieruchomościami wynagrodzenia. Sąd Okręgowy w Gdańsku oddalił apelację pozwanej od korzystnego dla Klienta Kancelarii rozstrzygnięcia Sądu Rejonowego. Podkreślono, że zasady lojalności kontraktowej obowiązują również konsumentów w relacjach z przedsiębiorcami. Z tego względu pominięcie pośrednika przy transakcji zbycia nieruchomości w sytuacji, gdy pośrednik ten w sposób należyty wykonywał swoje obowiązki, nie zwalnia z obowiązku zapłaty należnego wynagrodzenia. Po raz kolejny potwierdzono również, że nie jest możliwe jednostronne rozwiązanie umowy pośrednictwa zawartej z klauzulą wyłączności na czas określony, jeśli strony takiej możliwości nie przewidziały w umowie a przepisy ustawowe takiego uprawnienia nie przyznają.
18 lutego 2013 r.
Francuska Spółka Klientem Kancelarii. Kancelaria negocjowała w imieniu francuskiej Spółki La Compagnie Du Nouveau Monde i doradzała jej przy zawieraniu umowy z jedną z pomorskich stoczni remontowych. Przedmiotem kontraktu było zlecenie generalnego remontu statku wycieczkowego. W chwili obecnej Kancelaria nadzoruje należyte wykonanie ww. umowy od strony prawnej. Warto nadmienić, iż Kancelaria współpracuje ze specjalizującą się w m.in. prawie francuskim mec. Katarzyną Komar-Stępień.
07 lutego 2013 r.
Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka. Jak co roku Kancelaria organizuje w Województwie Pomorskim Etap Okręgowy Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka. Tegoroczna edycja jest szczególna pod kilkoma względami. Po pierwsze, Olimpiada w tym roku odbywa się już po raz dwudziesty – jest to zatem edycja jubileuszowa. Po drugie, w tym roku Olimpiada skupiać się będzie na niezwykle poważnej – i niestety aktualnej – kwestii naruszeń praw człowieka zarówno w czasie pokoju, jak też in bello – jej hasłem przewodnim jest "Odpowiedzialność jednostki za poważne naruszenia praw człowieka i prawa humanitarnego". Mec. Stępień od wielu lat jest jurorem i jednocześnie sekretarzem Komitetu Okręgowego. Dla najlepszych uczestników Kancelaria tradycyjnie przygotowała atrakcyjne nagrody.
22 grudnia 2012 r.
Wesołych i Radosnych Świąt oraz Wszelkiej Pomyślności w Nowym Roku życzy wszystkim Naszym Klientom i Przyjaciołom mec. Marcin Stępień wraz z całym Zespołem Kancelarii.
22 listopada 2012 r.
Ważna uchwała Sądu Najwyższego. W uchwale 3 Sędziów z dnia 16 listopada 2012 roku, Sąd Najwyższy stwierdził, że zakład ubezpieczeń, który wypłacił odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkodę wyrządzoną przez kierującego pojazdem w stanie po użyciu alkoholu, nie może dochodzić od jego spadkobierców roszczenia zwrotnego przewidzianego w art. 43 pkt. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 ze zm.), jeżeli wypłata odszkodowania nastąpiła po śmierci kierującego pojazdem (sygn. akt III CZP 61/12 – źródło www.sn.pl). Innymi słowy – ubezpieczenia nie może dochodzić od rodziny sprawy wypadku, który w momencie zdarzenia był nietrzeźwy, równowartości kwot wypłaconych poszkodowanym w tym wypadku.
20 października 2012 r.
Mec. Marcin Stępień wykładowcą w projekcie Akademia Gdańskiego Przedsiębiorcy 6. W ramach współpracy z Gdańską Fundacją Przedsiębiorczości mec. Stępień przeprowadził 8-godzinne szkolenia z zakresu prawa prawy i przepisów BHP. AGP jest Projektem finansowanym ze środków Miasta Gdańska a organizowanym przez ww. Fundację. Projekt ten przeznaczony jest w szczególności przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Miasta Gdańska i ich pracowników oraz studentów wyższych uczelni, którzy zamieszkują na terenie Miasta Gdańska.
24 września 2012 r.
Kolejna glosa mec. Marcina Stępnia opublikowana w SIP LEX. Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż owocem współpracy naszej Kancelarii z Instytutem Allerhanda jest kolejna, tym razem aprobująca, glosa mec. Stępnia przygotowana do programu LEX. Tym razem przedmiotem autorskiego komentarza był wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 marca 2011 roku, wydany w sprawie I CSK 450/10 a odnoszący się do Prawa autorskiego. Najistotniejsze kwestie poruszone w glosowanym orzeczeniu sprowadzały się do oceny ważności i następnie wykładni treści zawartej ustnie między twórcą (fotografem) a wydawcą jednego z tygodników umowy licencyjnej. Dopiero dokonanie takiej oceny umożliwiało określenie, czy strony uzgodniły pola eksploatacji, a jeśli tak, to jakie, porównanie ich z faktycznym wykorzystaniem zdjęć i w konsekwencji – ustalenie tytułu powoda do wynagrodzenia lub odszkodowania za wykorzystanie zdjęć w razie uznania, że do zawarcia umowy nie doszło. Na glosowane orzeczenie powinni zwrócić uwagę nie tylko wydawcy prasy, którzy z uwagi na tempo pracy posługują się uproszczonymi metodami zawierania umów z twórcami, ale również sami twórcy - Prawo autorskie nie zapewnia im bowiem absolutnej ochrony.

 starsze → 

KarieraKooperacjaPolecane stronyPolityka prywatności - Google+ - Facebook

^ na górę © 2009-2024 Marcin Stępień, Radca Prawny, Kancelaria Gdynia made by bakulik