Przejdź do treści

Marcin Stępień, Radca Prawny, Kancelaria Gdynia

Aktualności

 ← nowsze 

21 lutego 2013 r.
Kolejny sukces Kancelarii - konsument, nawet gdy pominie pośrednika, to zapłaci mu prowizję. Prawomocnie, a co najważniejsze - z powodzeniem - zakończyła się niemal dwu i pół letnia batalia mająca na celu odzyskanie należnego pośrednikowi w obrocie nieruchomościami wynagrodzenia. Sąd Okręgowy w Gdańsku oddalił apelację pozwanej od korzystnego dla Klienta Kancelarii rozstrzygnięcia Sądu Rejonowego. Podkreślono, że zasady lojalności kontraktowej obowiązują również konsumentów w relacjach z przedsiębiorcami. Z tego względu pominięcie pośrednika przy transakcji zbycia nieruchomości w sytuacji, gdy pośrednik ten w sposób należyty wykonywał swoje obowiązki, nie zwalnia z obowiązku zapłaty należnego wynagrodzenia. Po raz kolejny potwierdzono również, że nie jest możliwe jednostronne rozwiązanie umowy pośrednictwa zawartej z klauzulą wyłączności na czas określony, jeśli strony takiej możliwości nie przewidziały w umowie a przepisy ustawowe takiego uprawnienia nie przyznają.
18 lutego 2013 r.
Francuska Spółka Klientem Kancelarii. Kancelaria negocjowała w imieniu francuskiej Spółki La Compagnie Du Nouveau Monde i doradzała jej przy zawieraniu umowy z jedną z pomorskich stoczni remontowych. Przedmiotem kontraktu było zlecenie generalnego remontu statku wycieczkowego. W chwili obecnej Kancelaria nadzoruje należyte wykonanie ww. umowy od strony prawnej. Warto nadmienić, iż Kancelaria współpracuje ze specjalizującą się w m.in. prawie francuskim mec. Katarzyną Komar-Stępień.
07 lutego 2013 r.
Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka. Jak co roku Kancelaria organizuje w Województwie Pomorskim Etap Okręgowy Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka. Tegoroczna edycja jest szczególna pod kilkoma względami. Po pierwsze, Olimpiada w tym roku odbywa się już po raz dwudziesty – jest to zatem edycja jubileuszowa. Po drugie, w tym roku Olimpiada skupiać się będzie na niezwykle poważnej – i niestety aktualnej – kwestii naruszeń praw człowieka zarówno w czasie pokoju, jak też in bello – jej hasłem przewodnim jest "Odpowiedzialność jednostki za poważne naruszenia praw człowieka i prawa humanitarnego". Mec. Stępień od wielu lat jest jurorem i jednocześnie sekretarzem Komitetu Okręgowego. Dla najlepszych uczestników Kancelaria tradycyjnie przygotowała atrakcyjne nagrody.
22 grudnia 2012 r.
Wesołych i Radosnych Świąt oraz Wszelkiej Pomyślności w Nowym Roku życzy wszystkim Naszym Klientom i Przyjaciołom mec. Marcin Stępień wraz z całym Zespołem Kancelarii.
22 listopada 2012 r.
Ważna uchwała Sądu Najwyższego. W uchwale 3 Sędziów z dnia 16 listopada 2012 roku, Sąd Najwyższy stwierdził, że zakład ubezpieczeń, który wypłacił odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkodę wyrządzoną przez kierującego pojazdem w stanie po użyciu alkoholu, nie może dochodzić od jego spadkobierców roszczenia zwrotnego przewidzianego w art. 43 pkt. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 ze zm.), jeżeli wypłata odszkodowania nastąpiła po śmierci kierującego pojazdem (sygn. akt III CZP 61/12 – źródło www.sn.pl). Innymi słowy – ubezpieczenia nie może dochodzić od rodziny sprawy wypadku, który w momencie zdarzenia był nietrzeźwy, równowartości kwot wypłaconych poszkodowanym w tym wypadku.
20 października 2012 r.
Mec. Marcin Stępień wykładowcą w projekcie Akademia Gdańskiego Przedsiębiorcy 6. W ramach współpracy z Gdańską Fundacją Przedsiębiorczości mec. Stępień przeprowadził 8-godzinne szkolenia z zakresu prawa prawy i przepisów BHP. AGP jest Projektem finansowanym ze środków Miasta Gdańska a organizowanym przez ww. Fundację. Projekt ten przeznaczony jest w szczególności przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Miasta Gdańska i ich pracowników oraz studentów wyższych uczelni, którzy zamieszkują na terenie Miasta Gdańska.
24 września 2012 r.
Kolejna glosa mec. Marcina Stępnia opublikowana w SIP LEX. Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż owocem współpracy naszej Kancelarii z Instytutem Allerhanda jest kolejna, tym razem aprobująca, glosa mec. Stępnia przygotowana do programu LEX. Tym razem przedmiotem autorskiego komentarza był wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 marca 2011 roku, wydany w sprawie I CSK 450/10 a odnoszący się do Prawa autorskiego. Najistotniejsze kwestie poruszone w glosowanym orzeczeniu sprowadzały się do oceny ważności i następnie wykładni treści zawartej ustnie między twórcą (fotografem) a wydawcą jednego z tygodników umowy licencyjnej. Dopiero dokonanie takiej oceny umożliwiało określenie, czy strony uzgodniły pola eksploatacji, a jeśli tak, to jakie, porównanie ich z faktycznym wykorzystaniem zdjęć i w konsekwencji – ustalenie tytułu powoda do wynagrodzenia lub odszkodowania za wykorzystanie zdjęć w razie uznania, że do zawarcia umowy nie doszło. Na glosowane orzeczenie powinni zwrócić uwagę nie tylko wydawcy prasy, którzy z uwagi na tempo pracy posługują się uproszczonymi metodami zawierania umów z twórcami, ale również sami twórcy - Prawo autorskie nie zapewnia im bowiem absolutnej ochrony.
12 września 2012 r.
Mecenas Marcin Stępień jednym z laureatów konkursu Profesjonaliści Forbesa 2012-Zawody Zaufania Publicznego. W dniu 7 września 2012 roku w Hotelu Hilton w Gdańsku na uroczystej gali miało miejsce wręczenie nagród w Konkursie Profesjonaliści Forbesa 2012-Zawody Zaufania Publicznego dla laureatów z województwa gdańskiego. Konkurs zorganizował magazyn Forbes. Na uroczystość przybyło kilkudziesięciu przedstawicieli zawodów zaufania publicznego – adwokatów, aktorów, architektów, lekarzy i radców prawnych z województwa pomorskiego. Nagrodę za pierwsze miejsce w kategorii Radca Prawny otrzymała mec. Iwona Stefańska. Mec. Stępień znalazł się w zaszczytnym gronie laureatów. Więcej na ten temat: na stronach KIRP oraz OIRP Gdańsk. [url=http://http://e-kirp.pl/Aktualnosci/Radcowie-prawni-Profesjonalistami-Forbesa] [/url]
12 września 2012 r.
Nie zawsze zbycie kilku nieruchomości oznacza prowadzenie działalności gospodarczej. Duże wątpliwości w praktyce budzi zbycie przez osobę prywatną niebędącą przedsiębiorcą kilku nieruchomości. Nierzadko fiskus dopatruje się w tym znamion prowadzenia działalności gospodarczej, czego skutkiem może być niekorzystne dla zbywcy opodatkowanie transakcji a nawet sankcje karnoskarbowe. Z tego względu w sprawie niebędącego przedsiębiorcą Klienta zainteresowanego zbyciem kilku nieruchomości, które stały się dla niego zbędne, Kancelaria wystąpiła o interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do podatku dochodowego i VAT. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy podzielił naszą argumentację, opartą m.in. na wyrokach Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (C-155/94 Wellcome Trust, połączone C-180/10 i C-181/10 Słaby, Kuć, Jeziorska-Kuć), iż w okolicznościach przedstawionej sprawy czynności związane ze zwykłym wykonywaniem prawa własności nie mogą same z siebie być uznane za prowadzenie działalności gospodarczej. Zwrócono uwagę, iż w odniesieniu do nieruchomości, która zakupiona została na cele gospodarcze, ale na cele te nie została wykorzystana, przy jej zbyciu zastosowanie będą miały reguły podatkowe jak w przypadku zbycia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.Tym samym, Kancelaria zapewniła Klientowi bezpieczeństwo podatkowe transakcji.
10 września 2012 r.
Nowe siły w naszym Zespole. W przyjemnością informujemy, iż do grona współpracowników Kancelarii dołączyła aplikantka radcowska Magdalena Chamska. Mecenas Chamska ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Prokuraturze Rejonowej Gdańsk-Śródmieście. W Kancelarii zajmuje się głównie sprawami cywilnymi; reprezentuje również Klientów Kancelarii przed sądami. Więcej w notce biograficznej już niedługo na stronie www.mstepien.pl.
10 września 2012 r.
Wracamy po sezonie urlopowym. Zespół Kancelarii w całości wrócił już z zasłużonego wypoczynku i z nową energią powraca do wytężonej pracy.

 starsze → 

KarieraKooperacjaPolecane stronyPolityka prywatności - Google+ - Facebook

^ na górę © 2009-2022 Marcin Stępień, Radca Prawny, Kancelaria Gdynia made by bakulik